Nejčastější dotazy

Otevírání/zavírání okenního křídla jde ztěžka - v čem je problém?

Zkontrolujte správné nastavení okenního křídla v rámu. Během montáže musí být okenní křídlo pečlivě nastaveno do správné úrovně, aby bylo zajištěno bezproblémové otáčení.

Okenní křídlo nezůstává v otevřené pozici - v čem je problém?

Okenní křídlo je projektováno tak, aby při jakémkoli vychýlení z vodorovné polohy zůstalo v otevřené pozici. Pokud okno nezůstane v otevřené pozici vůbec, kontaktujte prodejnu, ve které jste produkt zakoupili.

Jakým způsobem mám odstranit z vnější plochy skla sníh?

Otevřete okno a sníh odstraňte pomocí smetáčku. Doporučujeme dále bezprostředně pod oknem umístit topné zařízení, což napomáhá nejenom snazšímu samovolnému skluzu sněhu z plochy okna, ale na minimum se snižuje také nebezpečí vzniku kondenzátu na vnitřní straně skla.

Rozbila se skleněná výplň okna. Co mám dělat?

Kontaktujte prodejnu, ve které jste produkt zakoupili.

Jakým způsobem mám čistit vnější sklo okna?

Za účelem provedení čištění vnějšího skla okna otočte okenní křídlo o 165 stupňů, získáte tak snadný přístup k vnějšímu sklu. Také lemování je nutné občas vyčistit, aby byl zajištěn volný odtok dešťové vody v blízkosti okna.

Může se stát, že střešní okno propustí dešťovou vodu?

Pokud byla montáž provedena přesně a v souladu s předpisy, pak okno opatřené původním systémem vodotěsného lemování dešťovou vodu nepropouští. Doporučujeme tedy provedení instalace certifikovanou montážní firmou.

Jakým způsobem by mělo být provedeno ostění střešního okna v interiéru?

Ostění nad oknem musí být vodorovné (paralelní s podlahou), zatímco pod oknem (kolmo k podlaze) musí být vytvořeno svisle. Tato opatření musí být učiněna, aby bylo zajištěno optimální proudění vzduchu a maximální přístup světla do místnosti. Dbejte na to, aby okenní parapet umístěný bezprostředně pod oknem nebránil v proudění vzduchu, proto musí být mezi parapetem a zdí ponechána vzduchová mezera.

Je montáž střešního okna snadná?

Montáž střešního okna je rychlá a snadná. K oknu je přiložen srozumitelný montážní návod.

Okno je umístěno příliš vysoko, a proto s ním nemohu manipulovat. Co mám dělat?

Pokud je v obchodní síti k dostání elektrické ovládání, doporučujeme takové zařízení zakoupit. Pokud to není možné, doporučujeme Vám zakoupit otevírací tyč ZCZ 108 značky VELUX.

Střešní okna jsou umístěna na jižní stranu, a proto občas dopadá do místnosti příliš mnoho světla. Co mám dělat?

Za účelem ochrany před slunečním zářením doporučujeme zakoupit roletu.

Jaká je životnost střešního okna?

Střešní okna, stejně jako většina stavebních materiálů, má dlouhou životnost. Pokud pravidelně vykonáváte běžnou údržbu, můžete životnost ve značné míře prodloužit. Většina střešních oken vyráběných naší firemní skupinou má životnost 3-4 desetiletí.

Po otevření krabice jsem zjistil/a, že výrobek je poškozený. Jakým způsobem mohu požádat o výměnu?

Kontaktujte nás a my Vám poškozený výrobek vyměníme, pokud budou dodrženy podmínky reklamního řádu.

Jak dlouhá je záruka poskytovaná na střešní okna?

Na námi dodávána střešní okna poskytujeme záruku 10 let - jak na sklo, tak na celé okno. Podmínkou záruky je přesná montáž a použití správného lemování.

V jaké výšce by mělo být střešní okno umístěno?

Střešní okno by mělo být umístěno tak, aby v co největším měřítku uspokojovalo Vaše požadavky, zajišťovalo ničím nerušený výhled, pokud se posadíte před okno a současně je velmi důležité, aby manipulace s oknem byla bezproblémová a snadná.

Jaké rozměry by střešní okno mělo mít?

Volba záleží na funkci a poloze příslušné místnosti, dále na rozloze místnosti a samozřejmě také na individuálních požadavcích. Zpravidla doporučujeme, aby v místnostech obývaných ve dne bylo více světla, než v ložnicích. Kromě toho je třeba přihlédnout k tomu, že v závislosti na poloze slunce dopadá na střechy orientované na jih zpravidla více slunečního světla, než kolik světla dopadá na stranu orientovanou na sever. Dále doporučujeme jako běžné pravidlo, aby zasklená plocha činila alespoň 10% z celkové rozlohy podlahy místnosti

Mohu okna použít v případě všech druhů střešních krytin?

Ano, střešní okna lze namontovat v případě všech nejčastěji používaných střešních krytin v Evropě (např. betonové, pálené a plechové).

K čemu je lemování dobré a je vůbec nutné?

Použití lemování ke střešním oknům je nutné, jelikož zajišťuje vodotěsné spojení se střechou a vylučuje průnik vody do místnosti.

Sklon na střeše mého domu je pouhých 20 stupňů. Je v takovém případě možné instalovat střešní okno?

Ano, střešní okna lze namontovat i v případě střech se sklonem 15-90 stupňů pokrytých nízkými střešními krytinami (v takovém případě musíte zvolit lemování typu SF), dále v případě profilovaných střešních krytin na střechách se sklonem 20-90 stupňů (vyšší než 8 mm, doporučené lemování je typ TF). Většina střech v Evropě patří právě do těchto dvou skupin.

Je nutné v zimním období rolety z okna demontovat?

Ne, rolety jsme konstruovali tak, aby měly dlouhou životnost a aby byly odolné vůči nepříznivým vlivům počasí.

Lze rolety prát?

Rolety nelze prát, ale díky kvalitě použitého materiálu to není ani nutné. Rolety však můžete snadno a jednoduše čistit vlhkým hadříkem.

Roleta namontovaná na mém okně začíná ztrácet svou barvu. Je to běžný jev?

Rolety by neměly běžně významnou měrou blednout. Pokud na jistých místech rolety pozorujete blednutí materiálu, kontaktujte prodejnu, ve které jste roletu zakoupili.

Zvolil jsem roletu nevhodné barvy či rozměru. Co mám dělat?

Kontaktujte nás a my Vám roletu rádi vyměnime.

Roleta nepřiléhá dokonale. Jaký nastal problém?

Pokud jste zvolili roletu správného typu a rozměru, pak bude přiléhat vždy dokonale. Rolety jsou konstruovány tak, aby dokonale přiléhaly ke střešním oknům. Zkontrolujte, zda rozměr okna (nahoře, na kovovém štítku umístěném na okenním křídle) odpovídá rozměru uvedenému na obalu rolety.

Mohu mít současně vnitřní roletu a předokenní roletu?

Ano, je možné namontovat současně zatemňující roletu nebo vnitřní plátěnou roletu a předokenní roletu. Toto řešení doporučujeme, jelikož vnitřní rolety ochraňují před slunečními paprsky a předokenní rolety poskytují ochranu před hlukem, vloupáním a krádežemi.

Jak dlouhá je záruka na rolety?

Na rolety poskytujeme záruku 2 roky.

Jaký rozměr rolety budu potřebovat?

Velikost rolety při nákupu je určena kódem rozměru okna. Pokud má okno rozměr M4, musí mít roleta rozměr M4A. Pokud neznáte přesně rozměr Vašeho střešního okna, podívejte se na vnitřní stranu okenního křídla, na kovový štítek umístěný na vnitřní straně.

Jak mám používat spínač elektrického ovládání?

Když stiskněte tlačítko, okno se otevře. Po stisknutí druhého tlačítka se okno zavře. Při současném stisknutí obou tlačítek se pohyb okna zastaví.

Elektrické ovládání nefunguje. Co mám dělat?

Nejprve zkontrolujte, zda byla instalace produktu provedena přesně v souladu s předepsaným postupem. Série fotografií uvedená v kapitole nazvané Montáž elektrického ovládání obeznamuje s přesným způsobem montáže. Pokud by elektrické ovládání bylo i po pečlivé kontrole nadále nefunkční, kontaktujte prodejnu, ve které jste produkt zakoupili.

Jak mám zvolit vhodné elektrické ovládání ke svému oknu?

Prostudujte si kovový štítek umístěný nahoře na vnitřní straně okenního křídla. Zde je uveden typ okna. Prodejce, u kterého jste okno zakoupil, Vám bude ochotně k dispozici při výběru vhodného ovládacího zařízení

Máte jiný dotaz?

Zavolejte nám nebo nás kontaktujte pomocí kontaktního formuláře.

MILPE Stavebniny s.r.o.
Janáčková 1797/4
70200 Ostrava
tel.: 721 004 004

E-mail: info@stavebnimateriallevne.cz
Bankovní spojení: 222366120/0600

Kontaktní formulář